Vi styr och strukturerar förändring

Vi på Envida brinner för förändring som ger verklig nytta i verksamheten. Under de senaste 20 åren har vi arbetat som chefer, experter, projekt- och förändringsledare. Vi har erfarenhet från olika branscher och teknisk kunskap inom flertalet områden.

Våra tjänster

Vi har möjligheten och kunskapen. Vi går hela vägen, överallt. Titta närmre på våra fem tjänster, Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling, , Kluster, Rådgivning & Beslutsstöd och Strategiskt inköp

Vi gör skillnad

Vi utvecklar effektiva och långsiktiga sätt att åstadkomma förändring genom att själva driva förändringen och hjälpa andra att förändras.

Omtänk

Våga utmana dig själv och se saker ur en annan synvinkel. 
Spana in vår nyheter & kunskapssida, kanske hittar du något som utmanar ditt tankesätt.

För oss på Envida har det länge varit tydligt att många förändringsprojekt skulle kunnat lyckas bättre med mer ändamålsenlig styrning.

Det var vår frustration över mängden misslyckade projekt på marknaden som ledde fram till att vi startade Envida tillsammans. Mer fokus på resultat istället för dokumentation och processer är en av framgångsfaktorerna för oss.

Vi utvecklar effektiva och långsiktiga sätt att åstadkomma förändring genom att själva driva förändringen och hjälpa andra att förändras.

Tjänster på Envida

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

Kluster

Rådgivning & beslutsstöd

Strategiskt inköp

Nyheter & Kunskap

Att uppnå framgångsrika projekt – projektledning

Att uppnå framgångsrika projekt – projektledning

Misslyckade projekts omfattning Att uppnå framgångsrika projekt blir alltmer sällsynt. Oavsett vilken statistik du läser så är den otvetydig, majoriteten av projekt misslyckas. De flesta undersökningar visar på att mellan 50-70% av alla projekt misslyckas. Bland de...