Vi styr och strukturerar förändring

Vi på Envida brinner för förändring som ger verklig nytta i verksamheten. Under de senaste 20 åren har vi arbetat som chefer, experter, projekt- och förändringsledare. Vi har erfarenhet från olika branscher och teknisk kunskap inom flertalet områden.

Våra tjänster

Vi har möjligheten och kunskapen. Vi går hela vägen, överallt. Titta närmre på våra fem tjänster, Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling, , Kluster, Rådgivning & Beslutsstöd och Strategiskt inköp

Vi gör skillnad

Vi utvecklar effektiva och långsiktiga sätt att åstadkomma förändring genom att själva driva förändringen och hjälpa andra att förändras.

Omtänk

Våga utmana dig själv och se saker ur en annan synvinkel. 
Spana in vår nyheter & kunskapssida, kanske hittar du något som utmanar ditt tankesätt.

För oss på Envida har det länge varit tydligt att många förändringsprojekt skulle kunnat lyckas bättre med mer ändamålsenlig styrning.

Det var vår frustration över mängden misslyckade projekt på marknaden som ledde fram till att vi startade Envida tillsammans. Mer fokus på resultat istället för dokumentation och processer är en av framgångsfaktorerna för oss.

Vi utvecklar effektiva och långsiktiga sätt att åstadkomma förändring genom att själva driva förändringen och hjälpa andra att förändras.

Tjänster på Envida

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

Kluster

Rådgivning & beslutsstöd

Strategiskt inköp

Nyheter & Kunskap

Strategiska samarbeten – kluster

Strategiska samarbeten – kluster

Att arbeta i kluster i form av strategiska samarbeten och partnerskap blir allt vanligare och viktigare när marknaden tätnar för många företag. Kluster är ofta en förutsättning för att kunna ta sig in på nya geografiska områden eller i nya branscher, men ändå så...

Ledarskap – Bli en bättre chef, lär dig leda

Ledarskap – Bli en bättre chef, lär dig leda

Vad innebär det att vara chef? Vad innebär det att leda? Är chefskap och ledarskap samma sak? Dessa frågor är några av många när det kommer till ledarskap. Få vet skillnaden mellan begreppen och många tror att de är en ledare bara för att de är chefer. Så, vad är då...