Nöjda kunder

Mina kontakter med Envida är oerhört positiva. Det som är mest slående är att de utifrån den beställning som erhålls, genomför en noggrann granskning och analys. Därigenom visar de på en oerhört bred kompetens. Den leder till att uppdraget i sin helhet hanteras på ett välstukturerat och genomarbetat sätt. Det bidrar till att medarbetarna känner sig delaktiga och aktivt väljer att delta i förändringsarbetet.

Mats Linderholm

Servicedirektör, Trelleborgs Kommun

Jag kan varmt rekommendera Envida som samarbetspartner. När man arbetar med Envida så får man inte bara en enskild konsult till hjälp. Utan man får tillgång till bolagets samlade kompetenser och erfarenheter. Det jag också uppskattar är den raka, tydliga och enkla dialogen mellan oss och deras förmåga att hitta enkla och verklighetsanpassade lösningar.

Alexander Velevski

CIO, Axiell Group AB

Det känns bra att arbeta med Envida som har fokus på effekten i kärnverksamheten. Det hjälper oss nu när vi ska förbättra våra tjänster och processer inom IT-verksamheten.

Susanne Petersson

IT-strateg, Burlövs kommun