Affärsutveckling

Att vara konkurrenskraftig, behålla sin position eller till och med bli ledande på marknaden kräver kontinuerlig affärsutveckling. Förändring är en vital del för många verksamheter som måste utvecklas i en snabbt föränderlig värld, där digitalisering och innovation blir allt viktigare att arbeta med.

Att framgångsrikt arbeta med affärsutveckling kräver perspektiv som omfattar alla aspekter av en verksamhet, som människor, organisation, processer, teknik, metoder, modeller och strategi.

Vi på Envida arbetar inte enbart med att analysera och därefter lämna kunden med en powerpoint och en rapport på vad som borde genomföras/utvecklas. Den metod vi tror på är att fortsätta resan med er och ta verkligt ansvar för de förslag till utveckling vi gemensamt tagit fram under kartläggning och analys. Det är vad som gör Envida och vårt erbjudande unikt.

Därför arbetar vi gärna vidare med att utveckla verksamheter operativt och leder projekt, förstudier, linjeorganisationer, team, upphandlingar, med mera kopplat till affärsutveckling.

Vi kan användas för mindre eller längre uppdrag kopplat till affärsutveckling. Vi kan till exempel ta rollen som rådgivare, beslutsstöd eller som projektledare då vår kompetens täcker hela kedjan.

Alla vi som är Envida har bakgrund som både linjechef och projektledare, vi har arbetat i små och stora organisationer, i förvaltningsverksamhet och i projektverksamhet, ja, till och med mittemellan. Vi har arbetat på såväl operativ, taktisk som strategisk nivå, samt att vi har teknisk kunskap inom flertalet olika områden. Vi brinner för att leverera verklig nytta i och för en verksamhet!

Vi räds inga utmaningar och går gärna in i affärsutvecklingsuppdrag som fått slagsida, så kallat project recovery.

Nytta

√  Ökad extern effektivitet

√  Ökad extern konkurrenskraft

√  360-graders perspektiv

√  Verktyg för kontinuerlig affärsutveckling

Garanti

⊕  Uppnått effektmål

⊕  On time in full (OTIF)

⊕  Kostnad för projekt

Kontaktperson

Nicklas Gerhardsson

Nicklas Gerhardsson

Senior Business Consultant

Nicklas är en erfaren internationell företagsledare, med chefserfarenhet från både stora företag samt små nystartade bolag.

Tel 0707-633 712

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Vår grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategi, affär, relation, teknik och process. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för verksamheten, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.