Strategiskt inköp

Att göra inköp och behöva betala för något som inte överensstämmer med faktiskt behov, eller som inte skapar nytta är en mardröm. Det är därför viktigt att ett strategiskt inköp utförs på bästa möjliga sätt.

Vi på Envida har bred erfarenhet av upphandlingar och kan förstärka våra kunders funktion inom strategiska inköp. Inom kommunal och offentlig verksamhet har vi till exempel genomfört särskilt komplexa upphandlingar med konkurrenspräglad dialog.

I likhet med hur vi driver ett vanligt projekt, definierar vi i upphandlingsprojektet förutsättningar och kravspecifikationer för vad som skall levereras, samt driver upphandlingsprocessen åt våra kunder. Vi ser till att ta ett 360-graders perspektiv för att se över varje liten del av en verksamhet som kan tänkas påverkas, positivt eller negativt, för att på bästa sätt uppfylla faktiska behov vid ett strategiskt inköp.

Bra avtal är bra både för dig och din leverantör. Därför har vi ett långsiktigt upphandlingsperspektiv där vi eftersträvar att ni får en ömsesidigt bra affär.

Nytta

√  360-graders perspektiv

√  Uppfylla faktiska behov

√  Förstärkning av inköpsfunktion

√  Långsiktigt upphandlingsperspektiv

Garanti

⊕  Uppnått effektmål

⊕  On time in full (OTIF)

⊕  Kostnad för projekt

Kontaktperson

Helena Westling

Helena Westling

Senior Business Consultant - Partner

Helena har stor och mångårig erfarenhet av ledande roller, flertalet år inom offentlig sektor.

Tel 0723-230 759

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Vår grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategi, affär, relation, teknik och process. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för verksamheten, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.