Om oss

Vi på Envida har tillsammans en bred kompetens och mångfacetterad erfarenhet. Även om vi ibland uppträder självständigt så rör vi oss helst tillsammans i flock. Inte för att vi inte klarar av att arbeta ensamma (för det gör vi) utan för att vi vet att det är det som ger effekt för kunden, att hela Envidas kunskaper och färdigheter kommer kunden till gagn gör att vi kan garantera resultat som ger långvarig effekt. Men för att få en liten inblick i våra individuella kompetenser, om du är nyfiken på vilka vi är, så är det bara att följa respektive persons länk nedan.

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Våra grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategin, verksamheten, relationer, tekniken och processer. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för organisationen, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.

Nicklas Gerhardsson

Nicklas Gerhardsson

Senior Business Consultant

Nicklas är en erfaren internationell företagsledare, med chefserfarenhet från både stora företag samt små nystartade bolag.

Tel 0707-633 712

Fredrik Fagrell

Fredrik Fagrell

Senior Business Consultant

Fredrik har en gedigen erfarenhet som chef och ledare i flertalet organisationer och branscher under de senaste 20 åren.

Tel 0723-230 762

Helena Westling

Helena Westling

Senior Business Consultant

Helena har stor och mångårig erfarenhet av ledande roller, flertalet år inom offentlig sektor. 

Tel 0723-230 759