Rådgivning & Beslutsstöd

Alla verksamhetsledningar står årligen inför många beslut, vissa viktigare och tuffare än andra. Enskilda större beslut eller långsiktiga strategiska vägval kan ha förödande effekt om fel beslut tas, eller raka motsatsen vara rena raketbränslet. Därav kan en stödjande instans krävas i form av rådgivning och beslutsstöd, i form av spetskompetens inom det berörda området. 

När projekt eller utveckling av verksamheter och affärer är av mer långsiktig karaktär kan Envida agera som beslutsstöd och ge rådgivning. Vi på Envida arbetar med ett 360-graders perspektiv för att kunna ge rätt råd och vara det beslutsstöd som krävs i dagens dynamiska värld.

Alla vi som är Envida har bakgrund som både linjechef och projektledare, vi har arbetat i små och stora organisationer, i förvaltningsverksamhet och i projektverksamhet, ja till och med mittemellan. Vi har arbetat på såväl operativ, taktisk som strategisk nivå, vi har teknisk kunskap inom flertalet olika områden och vi brinner för att leverera verklig nytta i din verksamhet!

 

Nytta

√  Spetskompetens

√  Stödjande instans

√  360-graders perspektiv

√  Långsiktigt strategiskt fokus

Garanti

⊕  Uppnått effektmål

⊕  On time in full (OTIF)

⊕  Kostnad för projekt

Kontaktperson

Fredrik Fagrell

Fredrik Fagrell

Senior Business Consultant

Fredrik har en gedigen erfarenhet som chef och ledare i flertalet organisationer och branscher under de senaste 20 åren.

Tel 0723-230 762

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Vår grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategi, affär, relation, teknik och process. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för verksamheten, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.