Verksamhetsutveckling

För att överleva på sikt behöver alla verksamheter förändras i takt med marknad, förändrade krav och ökad konkurrens. Därav är det viktigt med kontinuerlig verksamhetsutveckling samt att det sker på rätt sätt för bästa resultat.

Att framgångsrikt genomföra förändringar som verksamhetsutveckling medför kräver perspektiv som omfattar alla aspekter av en verksamhet som människor, organisation, processer, teknik, metoder, modeller och strategi.

Vid förändringar läggs ofta mest kraft på att införa det nya systemet, den nya modellen eller den nya strukturen. Om medarbetare ”glöms bort” riskerar förändringen att misslyckas. Därför är det viktigt att komplettera projektledning med förändringsledning för att se till att alla aspekter av en verksamhet omfattas. Det är en av anledningarna till att Envida tjänst verksamhetsutveckling är unik av sitt slag.

Vi ledsagar individer, grupper och organisationer att tillgodogöra sig och bli en del av förändringen. Vi ser till att allt bildar en enhet som arbetar och samverkar mot samma mål, det önskade läget.

Vi arbetar med förändringsledning och projektledning på organisationens alla nivåer, både operativt och strategiskt. Vårt förhållningssätt när det kommer till att utveckla verksamheter sträcker sig från teknik till affär, från människa till process. Vi arbetar 360 grader!

Vi utgår från vad som är bäst för er utifrån era förutsättningar!

Nytta

√  Ökad intern effektivitet

√  Ökad intern konkurrenskraft

√  360-graders perspektiv

√  Verktyg för kontinuerlig verksamhetsutveckling

Garanti

⊕  Uppnått effektmål

⊕  On time in full (OTIF)

⊕  Kostnad för projekt

Kontaktperson

Fredrik Fagrell

Fredrik Fagrell

Senior Business Consultant

Fredrik har en gedigen erfarenhet som chef och ledare i flertalet organisationer och branscher under de senaste 20 åren.

Tel 0723-230 762

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Vår grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategi, affär, relation, teknik och process. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för verksamheten, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.