Kluster

Att sammanföra projekt och verksamheter till kluster form av strategiska partnerskap och samarbeten medför många fördelar. De mer generella är nätverkande med utvecklande dialoger, medföljande synergieffekter och kostnadseffektivitet. Medan de mindre vanliga, men likt väl förekommande, är fler kunder, legitimitet och många fler.

Genom ett stort nätverk av kontakter i såväl offentlig som privat sektor kan Envida erbjuda unika lösningar för projekt och utveckling av verksamheter och affärer. Vare sig det är kluster som bygger på geografiska, bransch eller nyttobaserade aspekter så är syftet och målen med klustren av största vikt.

Vi på Envida arbetar i 360-grader i de kluster vi sammanför och leder för att på ett nyttomaximerande och framgångsrikt sätt nå varje effektmål satt av inblandade aktörer. Vår metod när det kommer till kluster är därmed målinriktat per aktör samtidigt som vi på ett neutralt sätt ser till klustrets egna mål.

Det bör även nämnas att samarbetsnivån i ett kluster kan se ut på många olika sätt. Ett strategiskt samarbete på högsta nivå kan gälla ett joint venture (samriskföretag) ända ner till att enbart grunda sig i möten angående informationsutbyte. Oavsett nivå på samarbetet kan vi på Envida leda och driva klustret mot ett ändamålsenligt syfte.

 

 

 

Nytta

√  Nätverk

√  Synergieffekter

√  Kostnadseffektivt

√  Långvariga strategiska samarbeten

Garanti

⊕  Uppnått effektmål

⊕  On time in full (OTIF)

⊕  Kostnad för projekt

 

Kontaktperson

Nicklas Gerhardsson

Nicklas Gerhardsson

Senior Business Consultant

Nicklas är en erfaren internationell företagsledare, med chefserfarenhet från både stora företag samt små nystartade bolag.

Tel 0707-633 712

Värderingar

Våra värderingar leder oss rätt både i interna och externa frågor och gör det lättare för oss att fungera som ett lag. Vår grundläggande värderingar är:

Långsiktighet, Delaktighet och Ödmjukhet

The Envida Way

360 är vårt ledord. Det vi levererar fungerar 360 grader i 5 dimensioner vilka är strategi, affär, relation, teknik och process. Med andra ord arbetar vi med fokus på god förståelse för verksamheten, sociala strukturer, fungerande tekniska lösningar samt fungerande struktur.