Tjänster

Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

Kluster

Rådgivning & beslutsstöd

Strategiskt inköp

Våra tjänster

Läs vidare för en kort sammanfattning av de tjänster som Envida erbjuder. Vi har möjligheten och kunskapen. Vi går hela vägen, överallt. Klicka på respektive tjänst för att läsa mer!

 

Affärsutveckling

Vi på Envida arbetar inte enbart med att analysera och därefter lämna er med en powerpoint och en rapport på vad som borde genomföras. Den metod vi tror på är att fortsätta resan med er och ta verkligt ansvar för de förslag till utveckling vi gemensamt tagit fram under kartläggning och analys.

 

√ Ökad extern effektivitet

√ Ökad extern konkurrenskraft

√ 360-graders perspektiv

√ Verktyg för kontinuerlig affärsutveckling

⊕ Uppnått effektmål

⊕ On time in full (OTIF)

⊕ Kostnad för projekt

Verksamhetsutveckling

Vår tjänst verksamhetsutveckling är unik. Vi ledsagar individer, grupper och organisationer att tillgodogöra sig och bli en del av förändringen. Vi ser till att allt bildar en enhet som arbetar och samverkar mot samma mål, det önskade läget.

√ Ökad intern effektivitet

√ Ökad intern konkurrenskraft

√ 360-graders perspektiv

√ Verktyg för kontinuerlig verksamhetsutveckling

⊕ Uppnått effektmål

⊕ On time in full (OTIF)

⊕ Kostnad för projekt

Kluster

Genom ett stort nätverk av kontakter i såväl offentlig som privat sektor kan Envida erbjuda unika lösningar för projekt och utveckling av verksamheter och affärer. Vare sig det är kluster som bygger på geografiska, bransch eller nyttobaserade aspekter så är syftet och målen med klustren av största vikt.

 

√ Nätverk

√ Synergieffekter

√ Kostnadseffektivitet

⊕ Uppnått effektmål

⊕ On time in full (OTIF)

⊕ Kostnad för projekt

Rådgivning & Beslutsstöd

När projekt eller utveckling av verksamheter och affärer är av mer långsiktig karaktär kan Envida agera som rådgivare och vara beslutsstöd. Även här arbetar vi med en 360-graders vy för att kunna ge de råd och vara det stöd som krävs i dagens dynamiska organisationsvärld.

 

√ Spetskompetens

√ Stödjande instans

√ 360-graders perspektiv

√ Långsiktigt strategiskt fokus

⊕ Uppnått effektmål

⊕ On time in full (OTIF)

⊕ Kostnad för projekt

Strategiskt inköp

I likhet med hur vi driver ett vanligt projekt, definierar vi i upphandlingsprojektet förutsättningar och kravspecifikationer för vad som skall levereras, samt driver upphandlingsprocessen åt våra kunder.

√ 360-graders perspektiv

√ Uppfylla faktiska behov

√ Förstärkning av inköpsfunktion

√ Långsiktigt upphandlingsperspektiv

⊕ Uppnått effektmål

⊕ On time in full (OTIF)

⊕ Kostnad för projekt