Är ni trötta på allt tjat om digitalisering och hur datorer och tekniska prylar tar över vardagen och arbetslivet? Är ni uppgivna över de i er omgivning som är uppslukade av digitalism och verkar leva sina liv i eller via sin mobil, platta eller dator? Äts er organisation upp av kraven på att digitalisera ert kontor och öka närvaron på nätet? Ni är inte ensamma! Undersökningar gör gällande att mer än 50 % av Sveriges chefer lider av så kallad digital ångest. Tiden räcker helt enkelt inte till för att lära sig, informera sig samtidigt som man genomför enorma förändringar i sin organisation.

 

Digitalism – exponentiell ökning

Finns det då någon återvändo? Finns det något sätt att vänta ut utvecklingen och hänga på senare? Tyvärr inte…

 • 1997 hade världens mest avancerade superdatorer samma kapacitet som en Playstation har idag. Om vi följer Moores Law, vilken visat sig korrekt sedan 1965, hur ser då världen ut om 20 år?
 • 2020 kommer det att finnas 50 miljarder sammankopplade devices i världen. 10 år senare (2030) kommer de att ha ökat till 500 miljarder
 • Ovanstående utveckling och dess påverkan på organisationer och samhälle sammanfattas ofta i begreppet Internet of things. Man kan konstatera att det redan idag finns mer eller mindre sociala konversationer mellan prylar och plattformar som människor inte är involverade i. Någon berättade för mig att i kommande årsmodeller av märket BMW finns det inte mindre än 19 SIM-kort som kommunicerar med olika mottagare
 • Big Data: Enorma mängder data produceras varenda nanosekund på alla upptänkliga ställen. Via sensorer, sociala medier, kassaapparater, läsplattor, mobiler, digitala kameror, gps-signaler, chips i alla tänkbara produkter, etcetera
 • 90 % av lagrad data är mindre än 2 år gammal
 • På tal om utnyttjande av Big Data, Google har köpt Nest för 3,2 miljarder dollar och tar på så sätt över kontrollen av energiförsörjningen i hemmen
 • Bedömningen i finanssektorn är att de flesta av miljardföretagen år 2020 troligtvis inte ens är startade idag

Omställning med digitalism

Vi kan fortsätta så här i oändlighet och stapla den ena utmaningen på den andra men vi kommer bara att förstärka framtidsscenariot som ett av de stora paradigmskiftena. Vi är mitt inne i en fas där utvecklingen inte längre sker linjärt utan genom exponentiell tillväxt. För att förklara och ge en dimension till exponentiell tillväxt på ett bra sätt kan man ta fram den gamla indiska sagan om Kungen, bonden, schackbordet och vetekornet. Där bonden begär att vetekornet på ruta ett fördubblas på ruta 2 som sedan fördubblas på ruta 3 och så vidare.

Detta kommer att ställa ofantliga krav på organisationer som vill överleva morgondagen, man måste utvecklas för att hålla takt med utvecklingen. Detta gäller såväl den offentliga sektorn som den privata. För den privata sektorn är omställningen självklar, om man vill överleva på en marknad som är i kraftig omvandling är det digitalisering som gäller. För den offentliga sektorn är den ännu en utmaning att lägga på de redan tuffa kraven på en framtida fungerande vård & omsorg, individ & familjeomsorg och inte minst skolan.

Men dessa stora utmaningar innehåller också möjligheter till stora vinster och besparingar. Om man får tillgång till det enorma utbud av data och användare som digitaliseringen skapar, lär sig använda det och anammar framtiden som en vän kan man säkerställa en enormt spännande framtid för sin organisation.

Envidas roll i verksamheters digitalism

Och hur kommer Envida in i bilden? Först och främst, låt oss fastställa att vi inte är något teknikföretag eller för den delen ett kommunikationsföretag. Vi tar inte fram tekniska lösningar som utlovar paketlösningar enligt en så kallad ”best practice”. Det är inte så att vi saknar erfarenhet eller kompetens på området men vi har inget tekniskt fokus.

Vi hjälper er med korrekta analyser i förstudier där ni får en god uppfattning om vad stora eller små förändringsprojekt innebär för er verksamhet

 • Tid (projektlängd)
 • Kvalitet (målformulering)
 • Resurser (ekonomi och personal)

Vi hjälper er att hålla samman, kontrollera och styra förändringsarbetet i projektet eller projekten

 • Projektledning
 • Projektportfölj
 • Projektkontor

Vi hjälper er med förändringsledning genom delar eller hela processen

 • Individer
 • Grupper
 • Organisationer

Vi hjälper er med upphandling eller inköp

 • Kravspecifikationer
 • Upphandlingsprocesser
 • Avtal

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er med den digitala omställningen. Läs även mer om våra Tjänster.