Misslyckade projekts omfattning

Att uppnå framgångsrika projekt blir alltmer sällsynt. Oavsett vilken statistik du läser så är den otvetydig, majoriteten av projekt misslyckas. De flesta undersökningar visar på att mellan 50-70% av alla projekt misslyckas. Bland de större projekten är det snarare regel än undantag att de misslyckas. Nära dubbelt så många av de stora projekten misslyckas i förhållande till de små. Och då utgår vi egentligen enbart ifrån projektperspektivet där vi fokuserar på tid, budget och projektomfattning.

Utöver de misslyckade projekten finns en stor mängd ”lyckade” projekt som aldrig tillför någon verksamhetsnytta. Det finns även misslyckade, de som inte kommer i närheten av den intention som fanns då projektet beställdes. Det mest intressanta är huruvida projekt är lyckade utifrån de resultat som skapas av förändringen och projektet snarare än något annat. Den stora frågan är hur en så stor del projekt kan misslyckas. Andelen certifierade projektledare har aldrig någonsin varit större. Andelen projektmetoder och modeller har aldrig någonsin varit fler och antalet projektverktyg har aldrig någonsin varit så många etcetera.

Visserligen bör det tillstås att många förändringar och projekt är långt mer komplexa och organisationsövergripande idag än tidigare, framförallt då våra verksamhetsprocesser och miljöer är integrerade och påverkar hela organisationen. Men det finns de som levererar framgångsrika och lyckade projekt på löpande band.

Att uppnå framgångsrika projekt

Ledord för att uppnå framgångsrika projekt är förmågan att situationsanpassa. Att kunna navigera i en dynamisk, komplex och föränderlig miljö för att uppnå mål och verksamhetsnytta med förändringen. Ett vanligt fel är att de flesta förbättringsinsatser utgår utifrån projektperspektivet snarare än ett verksamhetsperspektiv. Det är visserligen inte fel med förbättringsinsatser på projektnivå. Men, för att säkerställa en högre andel verksamhetslyckade projekt måste verksamhetens behov prioriteras i första hand. Målen är viktigare än vägen dit för att uppnå framgångsrika projekt.

Inget projekt är det andra likt, alla organisationer har olika förutsättningar att driva förändringsarbete och befinner sig på olika projektmognadsnivåer. Att enkom utgå och styra gentemot teoretiskt och optimal projektledning är det vi kallar den mätbara vägen till misslyckande. Det finns inte färdiga recept för att driva en förändring som inte tidigare gjorts i en organisation. Däremot finns det gott om erfarenheter och kompetens att hämta från liknande situationer, organisationer och förändringsarbeten. Uppfinn inte hjulet på nytt men tro inte att förändringsarbete rullar på utan friktion. Lyckade projekt sker inte på löpande band.

Läs vidare om oss och varför vi lyckas med de projekt som vi driver och kontakta oss vid behov av framgångsrik projektledning.