Att digitalisera – vad betyder det för dig?

Att digitalisera – vad betyder det för dig?

Vad betyder det att digitalisera? Att digitalisera, vad betyder det för dig? Är det ännu mer IT? Innebär det att synliggöra ditt företag eller verksamhet på Facebook endast? Ser du i digitalisering ett större mönster där vårt samhälle mer övergripande påverkas? Eller...