Strategiska samarbeten – kluster

Strategiska samarbeten – kluster

Att arbeta i kluster i form av strategiska samarbeten och partnerskap blir allt vanligare och viktigare när marknaden tätnar för många företag. Kluster är ofta en förutsättning för att kunna ta sig in på nya geografiska områden eller i nya branscher, men ändå så...