Strategiska samarbeten – kluster

Strategiska samarbeten – kluster

Att arbeta i kluster i form av strategiska samarbeten och partnerskap blir allt vanligare och viktigare när marknaden tätnar för många företag. Kluster är ofta en förutsättning för att kunna ta sig in på nya geografiska områden eller i nya branscher, men ändå så...
Ledarskap – Bli en bättre chef, lär dig leda

Ledarskap – Bli en bättre chef, lär dig leda

Vad innebär det att vara chef? Vad innebär det att leda? Är chefskap och ledarskap samma sak? Dessa frågor är några av många när det kommer till ledarskap. Få vet skillnaden mellan begreppen och många tror att de är en ledare bara för att de är chefer. Så, vad är då...